Lasu Vc, Prof Olanrewaju Fagbohun’s dad crowned the king of Akesan. 

Eepe fun wa sir!

Ogedengbe,Oba Gbadewolu. Ki ade ope Lori, ki bata pe lese, ki ase ope lenu… Igba yin, atuwa lara.

#FagbohunClan #Fagbohunism #FullFledgedOba.

Advertisements

Drop your comments below!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s